Ekosystem SDG (Sustainable Development Goals)

Pierwszy na świecie stokenizowany, przychodowy i odpowiedzialny społecznie

Patronat

Grant Capital

Startupy technologiczne

Obligatoryjnie 8% rocznych przychodów na wykup GrantCoinów z giełdy

Grant Lab

Badania i rozwój
Pozyskuje dotacje
Tworzy startupy technologiczne

Finansowanie alternatywne

Dotacje i granty
Fundusze Norweskie
Zbiórki ICO
Crowdinvesting
Crowdfunding

Przedsiębiorstwa społeczne

1 % rocznych przychodów przeznaczają na wykup GrantCoinów z giełdy

Korporacje CSR

Inwestując w abonament członkowski ekosystemu wspierają rozwój firm społecznie ekonomicznych

Fundacja 17sdg.fund

Kreuje PSE i wyznacza cele SDG korporacjom

Inwestor rozproszony

Inwestując w token przychodowy deflacyjny wspiera SDGs i zyskuje na rosnącej wartości GrantCoiny

Jedyny na świecie token przychodowy i odpowiedzialny społecznie

Ekosystem GrantToken.io - unikalny model biznesowy

GrantToken.io stworzony został, by wspierać 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs - Sustainable Development Goals) sformułowanych w Agendzie 2030 ONZ. Koncentruje się wokół innowacyjnego, pierwszego na świecie tokenu odpowiedzialnego społecznie. Jednocześnie cyfrowa waluta stanowi dodatkową wartość w strukturze zielonego, przychodowego ekosystemu, będąc swego rodzaju miarą społecznej odpowiedzialności. Naszym celem jest budowanie wśród twórców start-upów świadomości, że inwestowanie w zielone technologie podnosi wartość całej firmy już od początku jej funkcjonowania.

Jak finansowany jest ekosystem GrantToken.io?

Dodatkowe źródło

Źródłem przychodów jest tokenizacja, jednak stanowi ona przede wszystkim odzwierciedlenie społecznego zaangażowania i to właśnie ta jej rola jest istotniejsza

Procedura Ekosystemu

Ekosystem utrzymuje stałą procedurę zmniejszania zasobu dostępnych tokenów poprzez ich palenie, co zwiększa wartość jednego GRANTcoina

Własne Laboratorium

GrantToken.io dysponuje własnym Laboratorium Badawczo-Rozwojowym, które opracowuje i rozwija innowacje wspierające Zieloną TransformacjęWsparcie Intrapreneurs

"What gets measured,
gets managed".


- Peter Drucker (1909 - 2005)
Wybitny ekspert ds. zarządzania

Tworzymy:

  • narzędzia pomiaru wskaźników rezultatu w postaci cyfrowych i hybrydowych modeli gospodarczych ze zrównoważonymi ekosystemami inkubującymi kluczowe technologie,
  • narzędzia dla pomiaru rezultatów zrównoważonego biznesu, wzrostu odpowiedzialności społecznej, zielonej transformacji i dostarczenia odnośników urzędom statystycznym,
  • narzędzia obniżające ryzyko inwestycyjne dla inwestorów,
  • oraz narzędzia wsparcia w kształtowaniu i stanowieniu prawa cyfryzacji przy implementacji szybko rozprzestrzeniajacych się innowacyjnych technologii, w celu utrzymania zrównoważonej polityki cyberbezpieczenstwa na poziomie odporności państwowej i przy równoczesnym utrzymaniu wolności gospodarczej, praw człowieka i wzrostu rozwoju biznesu.

Kluczowymi narzędziami pomiaru danego celu, np. wzrostu odpowiedzialności społecznej na drodze do realizacji osiągania 17SDGs, jest tokenizacja i utworzenie public tokenów oraz nasz nowy system operacyjny dla budowy przestrzeni Metaverse z uwzględnieniem technologii blockchain.

Fundamentem dla GrantToken.io są założenia zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i Zielonej Transformacji sformułowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w połączeniu z inkubacją zielonych, opatentowanych technologii.

Model stworzony został przez zespół specjalistów i liderów, uhonorowany licznymi nagrodami, w tym wyróżnieniem przyznanym przez Fundację Kronenberga przy Citi Bank Handlowy oraz Magazyn FORBES za działania związane z wdrażaniem systemów odpowiedzialnych społecznie.

Sercem ekosystemu jest zespół projektowy złożony z Intraprzedsiębiorców (Intrapreneurs). To top management gotowy do współpracy ze start-upami i przedsiębiorstwami przy implementacji zielonych technologicznych projektów oraz rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wsparcie mentorskie obniża ryzyko niepowodzenia start-upów, prowadzonych przez naukowców wspólnie z osobami debiutującymi w roli CEO.

Projekty oparte są wyłącznie na przełomowych innowacjach, które mają przewagę w postaci uzyskanego patentu i spełniają restrykcyjne kryteria ubiegania się o dofinansowania z programów Komisji Unii Europejskiej.

Mechanizm GrantToken.io działa niczym szwajcarski zegarek. Jest klasycznym, sprawdzonym modelem biznesowym, wzbogaconym jednak o innowacyjny "napęd" w postaci przyszłościowych technologii, nowoczesnych źródeł finansowania oraz komplementarnych i samowystarczalnych zasobów w strukturze wioski gospodarczej dla Smart City.

Źródłem finansowania ekosystemu są dedykowane fundusze na rzecz działań zrównoważonego rozwoju, tworzone corocznie przez globalne przedsiębiorstwa. Korporacje muszą bowiem wykazać się otwartością i aktywnością w realizacji SDGs, m.in. po to, by utrzymać status CSR/ ESG (Coroprate Social Responsibility/ Enviromental Social Governance – czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i organizacji).

Kolejne źródło przychodów stanowią inkubowane w ekosystemie start-upy technologiczne i przedsiębiorstwa społeczne, inwestorzy strategiczni, sponsorzy, oraz inwestorzy rozproszeni, czyli interesariusze.

Struktura finansowania uwzględnia ponadto pozyskiwanie dotacji z międzynarodowych grantów, funduszy skandynawskich, środków unijnych, crowdinvestingu, a także innych, alternatywnych źródeł finansowania.

"Sukcesu nie powinno się mierzyć tylko poprzez zajmowaną pozycję na rynku, którą jednostka osiągnęła, ale przeszkodami i okolicznościami jakie ta osoba musiała pokonać"

Booker T. Washington